سایر محصولات پیوند مزرعه

  • همه وزن ها
  • 70-200 گرم
  • 160 گرم
  • 80 گرم
  • 100 گرم
  • 60-250 گرم
  • 150 گرم

سویا

70 و 200 گرمی

سویا

160 گرمی

پودر نارگیل

80 گرمی

ذرت

100 گرمی

لیمو زرد

60 و 250 گرمی

لیمو سیاه

60 و 250 گرمی

جو پرک

150 گرمی