ادویه‌جات پیوند مزرعه

  • همه وزن ها
  • 40 گرم
  • 50 گرم
  • 75 گرم
  • 60 گرم
  • 5 کیلوگرم
  • جعبه
  • پت

زردچوبه

5 کیلوگرمی

دارچین

5 کیلوگرمی

فلفل سیاه

5 کیلوگرمی

ادویه کاری

5 کیلوگرمی

فلفل قرمز

5 کیلوگرمی

زردچوبه

بسته بندی جعبه 12عددی

دارچین

بسته بندی جعبه 12 عددی

فلفل سیاه

بسته بندی جعبه 12عددی

ادویه

بسته بندی جعبه 12 عددی

فلفل قرمز

بسته بندی جعبه 12 عددی

زردچوبه

بسته بندی پت 12 عددی

دارچین

بسته بندی پت 12 عددی

فلفل سیاه

بسته بندی پت 12 عددی

ادویه کاری

بسته بندی پت 12 عددی

فلفل قرمز

بسته بندی پت 12 عددی