قند و شکر پیوند مزرعه

  • همه وزن ها
  • 400-600-900 گرم
  • 1.5-2.5-4.5-10 گرم
  • 300-600-900 گرم

شکر سفید

400، 600 و 900 گرمی

شکر سفید

1.5، 2.5، 4.5 و 10 کیلوگرمی

قند

300، 600 و 900 گرمی